Arvonnan säännöt

Järjestäjä Jarofix Oy,Peuranniemi 2, 91800 Tyrnävä

Kilpailuaika on 01.01.2024 – 02.01.2025. Arvonta suoritetaan 31.01.2025 mennessä.

Kilpailun palkintona on Jarofix Oy:n toteuttama ikkuna/oviremontti kilpailun voittajan osoittamalle kiinteistölle. Palkinnon arvo on 3 000 e. Jos voittaja on arvonnan voimassaoloaikana tilannut ja toteuttanut Jarofixin ikkuna- ja/tai oviremontin, siitä hyvitetään palkinnon arvo. Remonttikustannusten ylittäessä palkinnon arvon, asiakas vastaa itse ylimenevistä kustannuksista. Remonttikustannusten jäädessä alle 3 000 e, erotusta ei hyvitetä. Remontin hinnoittelu tapahtuu arvonnan järjestäjän normaalien hinnoitteluperiaatteiden mukaan.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Kilpailuun voi osallistua jättämällä yhteystiedot internetissä osoitteessa www.jarofix.fi, soittamalla p. 040 752 0509 tai palauttamalla kilpailulipukkeen, joita on saatavissa arvonnan järjestäjän lehti-ilmoituksissa tai markkinointikirjeissä.

Palkinnon luovutus ja voittajan julkisuus: Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti puhelimitse. Mikäli henkilöä ei tavoiteta, arvontaan uusi voittaja. Voittajan nimi julkaistaan myös www.jarofix.fi– nettisivuilla. Arvonnan järjestäjä sopii voittajan kanssa tarkemmin voiton luovutuksen ajankohdasta ja siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Palkinto luovutetaan voittajalle viimeistään 31.7.2025, jonka jälkeen järjestäjällä ei ole velvollisuutta palkinnon luovuttamiseen. Osallistujien yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Kilpailuun osallistuja suostuu siihen, että järjestäjä voi lähettää mainos- ja markkinointiaineistoa eri muodoissa ja osallistujan tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin.

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja sekä kilpailuun osallistuvat vapauttavat järjestäjän sekä sen yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä luetellusta palkinnosta.

Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamiseen ja asentamiseen liittyvistä kustannuksista.

Järjestäjä hyvittää voittajalle kauppasummaa maksimissaan 3000 euroon asti, mikäli voittaja on tilannut Jarofixilta remontin kilpailuaikana 01.01.2024 – 02.01.2025. Kauppahinnan hyvitys ei siis koske kilpailuajan ulkopuolella tehtyjä tilauksia. Palkintoa ei myöskään vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Osallistuminen ei edellytä ostamista.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.