Henkilörekisteriote ja tietosuojaseloste

Rekisteri
Asiakkuudenhallintajärjestelmän henkilörekisteriseloste
Uusasiakashankinta

Rekisterinpitäjä
Jarofix Oy (Y-tunnus 2283542-0)

Rekisterinpitäjän tiedot
Peuranniemi 2
91800 Tyrnävä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Leila Kyllönen yhteyspäällikkö
p. 040 752 0509
leila.kyllonen@jarofix.fi

Henkilö tietojen käsittelyn tarkoitus

 • Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen uusasiakashankinnan kannalta. Tietoja käytetään palveluiden ja tuotteiden markkinoinnissa.

Rekisterin tietosisältö

 • Rekisterin sisältö potentiaalisesta asiakkaasta: nimi, osoite, puhelinnumero, ja mahdollinen asiakkaan itse luovuttama  sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi tietolähteet tapahtumien ja yhteydenottojen yhteydessä sekä luovutuksina muiden rekisterinpitäjien tietokannoista. Henkilötietojen luovuttaja vastaa näiden henkilötietojen oikeellisuudesta ja luovutuksen perusteista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta asianhallintarekisteristä säännönmukaisesti.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Google Signals

Olemme aktivoineet Google Signalsin Google Analyticsissa, mikä mahdollistaa laitteiden välisten toimintojen seurannan ja personoidun mainonnan. Tämä tarkoittaa, että keräämme tietoja, kuten sijainti, hakuhistoria, YouTube-historia ja toiminnot sivustollamme, jotta voimme mukauttaa mainoksiamme ja palveluitamme paremmin vastaamaan käyttäjien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Tietoja kerätään vain, jos käyttäjä on hyväksynyt personoidun mainonnan Google-tilillään ja markkinointievästeiden asettamisen verkkosivuilla. Säilytettävät tiedot ovat aina yhteenvetoja ja anonyymejä.

Google Signals auttaa meitä arvioimaan käyttäjien käyttäytymistä, toiveita ja kiinnostuksen kohteita paremmin, jotta voimme optimoida ja mukauttaa tuotteitamme ja palveluitamme. Tämä data vanhenee oletuksena 26 kuukauden kuluttua. Käyttäjät voivat hallinnoida tai poistaa tietojaan Google-tilillään sekä muuttaa suostumustaan personoituun mainontaan Google-tilin asetuksissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Manuaalinen aineisto
  Mikäli rekisteriin kerätään manuaalista tietoaineistoa, säilytetään se lukitussa tilassa. Rekisteriin tallennuksen jälkeen aineisto hävitetään tietoturvallisesti tietosuojajätteessä.
 • Sähköinen aineisto
  – Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
  – Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät salasanat rekistereihin annetaan käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä.
  – Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.  Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkistamista henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilöltä. Tarkastus on tehtävä kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Tietojen poistaminen

 • Arvontaan osallistuvan henkilön rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan 36 kk kuluessa niiden kirjaamisesta tai kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista perustetta.
 • Luovutuksina hankitut tietosisällöt säilytetään luovuttajan määrittämän ajan.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 27.12.2021, päivitetty 27.10.2023